O projekcie

O projekcie

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie pt.: „NABYTE UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE – TWOIM SUKCESEM!”, który jest dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Działania 10.6 Uczenie się osób dorosłych Priorytetu X Lepsza edukacja programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Cel projektu

Celem projektu jest wsparcie integracyjno-edukacyjne dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych, do którego zalicza się rozumienie i tworzenie informacji, rozumowanie matematyczne, umiejętności cyfrowe i kompetencje społeczne niezbędne w życiu prywatnym, zawodowym i społecznym, podniesienie umiejętności podstawowych o co najmniej jeden poziom w co najmniej jednym z powyższych aspektów u co najmniej w 95% z 60 osób (32 kobiety i 28 mężczyzn) z terenu Powiatu Puławskiego.

Termin realizacji

Projekt realizowany w okresie od  01.12.2023 r. – 30.11.2024 r.

Grupa docelowa

Uczestnicy projektu to 60 osób (32 kobiety i 28 mężczyzn) osób dorosłych, spełniających wszystkie poniższe warunki: 

– pracują, zamieszkują lub przebywają na terenie Powiatu Puławskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,

– posiadają umiejętności podstawowe (rozumienie i tworzenie informacji, rozumowanie matematyczne, umiejętności cyfrowe), odpowiadające poziomowi nie wyższemu niż 3 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji bez względu na wykształcenie oraz status zatrudnienia;

– zgłaszają z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełnienia umiejętności, kompetencji.

Co najmniej 50% grupy docelowej tj. 30 osób stanowią osoby starsze i/lub osoby o niskich kwalifikacjach i/lub osoby z niepełnosprawnościami.

Co najmniej 30% grupy docelowej tj. 18 osób stanowią osoby dorosłe, korzystające w Polsce z ochrony czasowej w związku z Decyzją wykonawczą Rady (UE)2022/382 z dnia 4 marca 2022 roku.

Rezultaty projektu

  • Liczba osób dorosłych objętych wsparciem w zakresie umiejętności lub kompetencji podstawowych, realizowanym poza Bazą Usług Rozwojowych – 60 osób (w tym 32 kobiet oraz 28 mężczyzn).
  • Liczba osób, którym udzielono ochrony czasowej w związku z wojną w Ukrainie, objętych wsparciem w programie – 18 osób (w tym 18 kobiet).
  • Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie – 18 osób (w tym 18 kobiet).
  • Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w programie – 18 osób (w tym 18 kobiet).
  • Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 4 osób (w tym 3 kobiety oraz 1 mężczyzna).
  • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 57 osoby (w tym 30 kobiet oraz 27 mężczyzn).
  • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje cyfrowe po opuszczeniu programu – 23 osoby (w tym 12 kobiet oraz 11 mężczyzn).

Miejsce realizacji projektu

Miejsce realizacji projektu to województwo lubelskie, powiaty: puławski.

Formy wsparcia

Wsparcie będzie realizowane 3-stopniową ścieżką dla każdego UP:

1. poprzez indywidualną diagnozę umiejętności,

2. dopasowane i elastyczne wsparcie edukacyjne zgodne z wynikami audytu umiejętności,

3. walidacje nabytych umiejętności, kompetencji.

Szczegółowo oferta zawiera min.:

1. Zdiagnozowanie potrzeb przy pomocy specjalistów np. psychologa, doradcy zawodowego,

opiekuna edukacyjnego celem zbadania u każdego UP indywidualnie, umiejętności podstawowych, jego potrzeb, kompetencji społecznych, czynników motywujących a następnie stworzenie planu dalszych działań;

2. Na podstawie IPD Uczestnika zaoferowane zostaną mu różnorodne formy wsparcia edukacyjno – aktywizujące mające na celu podniesienie umiejętności podstawowych i kompetencji społecznych poprzez:

– spotkania z psychologiem, doradztwo personalne;

– wsparcie opiekuna edukacyjnego na wszystkich etapach procesu poprawy umiejętności;

– różne warsztaty dopasowane do diagnozy;

– badania motywacji i zainteresowań.

3. Walidacja.

Wartość projektu

Wartość projektu wynosi 315 675,00 zł, a kwota dofinansowania to 299 891,25 zł.

Realizacja projektu

Projekt pt.: NABYTE UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE – TWOIM SUKCESEM! realizowany jest przez Fundację Współpracy i Rozwoju INCEPTUM. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Recent Categories


Recent Posts


Post Archive


Catogery Tags


Jeszcze nie ma treści do pokazania.

Skip to content